สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อบุคคล ซิตี้ แบ่งเบาทุกเรื่องการเงิน รวมหนี้บัตรเครดิต ไว้ที่เดียว จ่ายหนี้หมดยังมีเงินก้อนเหลือใช้*
อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 13.99% ต่อปี*
แบ่งผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน

บริการโอนยอดค้างชำระบัตรเครดิตอื่นๆด้วยสินเชื่อจากซิตี้

บริการโอนยอดค้างชำระบัตรเครดิตอื่นๆด้วยสินเชื่อจากซิตี้ ช่วยให้คุณลดภาระการผ่อนชำระยอดใช้จ่ายฯต่อเดือนลงด้วยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินพิเศษของซิตี้ ท่านไม่ต้องเสียเวลาชำระยอดใช้จ่ายฯหลายๆที่ในแต่ละเดือน และที่สำคัญจำนวนวงเงินที่เหลือหลังการโอนยอดค้างชำระบัตรเครดิด สามารถนำมาใช้เสริมสภาพคล่องตัวในการเงินของคุณได้ เพื่อเป็นการตอบสนองทุกความต้องการของคุณเเละครอบครัว

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการโอนยอดค้างชำระ

ภาระผูกผัน ยอดค้างชำระ ปัจจุบันผ่อนชำระต่อเดือน หลังใช้บริการโอนยอดค้างชำระ
บัตรเครดิต 1 100,000 บาท 10,000 บาท ซิตี้ อนุมัติ 200,000 บาท
บัตรเครดิต 2 50,000 บาท 5,000 บาท
รวม 150,000 บาท 15,000 บาท ผ่อนชำระต่อเดือน 5,524 บาท
ประหยัดการผ่อนชำระต่อเดือนได้ถึง 9,476 บาท และ มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายอีก 50,000 บาท

*ตัวอย่างบริการโอนยอดค้างชำระด้านบน คิดจากอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่ 22% ต่อปี และระยะเวลาผ่อนชำระนาน 60 งวด